حزب کمونیست ایران

تجمع دانشجویان و مردم کرمانشاه

دانشجویان و شمار وسیعی از مردم کرمانشاه به منظور محکومیت عاملان ماجرای تخریب خانه‌های مردم و اعتراض به اقداماتی که منجر به مرگ آسیه پناهی شد، روز پنجشنبه ۱۵ خرداد ماه، مقابل دادسرای کرمانشاه، دست به تجمع اعتراضی زدند.

مردم معترض در این تجمع اعتراضی که مقابل دادسرای عمومی استان کرمانشاه برگزار شد، خواستار پیگیری تخریب‌های منازل مردم و محاکمه و عزل شهردار شدند. در جریان این تجمع، دانشجویان دانشگاه رازی و جمعی از مردم کرمانشاه، طی انتشار بیانیه‌ای پیرامون تخریب منازل مردم در شهرک فدک و جان باختن آسیه پناهی اعلام کردند: “تا معلوم نشدن و محاکمه عاملان این فاجعه و تعیین‌تکلیف وضعیت مسکن مردم این منطقه، دست از اعتراض برنخواهند داشت.”