حزب کمونیست ایران

تجمع دستفروشان خیابان فردوسی سنندج

جمعی از دستفروشان خیابان فردوسی سنندج، روز شنبه 25 بهمن ماه در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، در مقابل ساختمان استانداری کردستان دست به اعتصاب و تجمع زدند.

دستفروشان اهم مطالبات خود را در خصوص ساعت فعالیت و همچنین میزان کرایه ماهانه‌ای که به شهرداری باید بپردازند عنوان کردند. یکی از این دستفروشان حاضر در تجمع می گوید:  “دستفروشان می‌خواهند شروع ساعت فعالیتشان از ساعت شش و نیم عصر به ساعت چهار تغییر پیدا کند؛ چرا که ساعت ۶ و ۳۰ دقیقه عصر بازار خلوت می‌شود و آنها درآمدی نخواهند داشت.” وی همچنین می افزاید،  شهرداری وعده‌های بسیاری برای اصلاح ساعت کاری به آنها داده و در طول این مدت هیچکدام از وعده‌های خود را عملی نکرده است.