حزب کمونیست ایران

تجمع دستفروشان سنندج

روز یکشنبه 14 دیماه جمعی از دستفروشان سنندج، برای دومین روز متوالی در خیابان فردوسی و میدان آزادی این شهر تجمع کردند.

آنها روز شنبه ۱۳ دی ۹۹، نیز در مقابل ساختمان استانداری کردستان، اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند. معترضان دلیل تجمع و اعتراض خود را جلوگیری از ادامه فعالیت شغلی خود در خیابان فردوسی سنندج، ذکر کرده اند.