حزب کمونیست ایران

تجمع دوباره خانواده های زندانیان سیاسی

روز سه شنبه ۲۰ اسفندماه تعداد زیادی از خانواده زندانیان سیاسی با برپایی تجمع در محل دادیاری ناظر بر زندان پیگیر مرخصی زندانیان شدند اما از ورود خانواده ها به دادیاری ممانعت کردند.

در پی این تجمع مقامات رژیم اعلام کرده اند که تنها لیست ۳۱ نفره ای از زندانیان که در محل نصب شده است با درخواست مرخصی شان موافقت شده  و خانواده این تعداد می توانند برای انجام امور اداری به دادیاری مراجعه کنند. در نهایت به سه نفر از طرف خانواده ها اجازه داده شد که به دفتر دادیار ناظر بر زندان بروند و پیگیر درخواست مرخصی زندانیان شوند اما شخصی که به نمایندگی از وزیری دادیار ناظر بر زندان با خانواده ها ملاقات نمود اعلام کرده که  دادستانی باید اجازه این امر را بدهد.  پس از آن خانواده ها اعلام کرده اند چنانچه فردا و پس فردا با مرخصی زندانیان موافقت نشود روز شنبه  در محل دادستانی تهران تجمع خواهند کرد. معترضان می گویند،  جان زندانیان در خطر جدی قرار دارد و مسئولیت حفظ سلامت جانی آنها تماماً با مسئولین قضایی و حکومتی است. برای حفظ سلامت زندانیان باید تمامی آنها یا آزاد گردند یا به مرخصی تا پایان دوران بحران فرستاده شوند.