حزب کمونیست ایران

تجمع دوباره کارگران آب و فاضلاب روستایی استان خوزستان

روز سه شنبه 9 اردیبهشت باری دیگر، کارگران آب و فاضلاب روستایی استان خوزستان جهت اعتراض به عدم پرداخت ماههاحقوق  ومطالبات دیگر خود مقابل ساختمان شرکت در اهواز دست به تجمع زدند.

به گفته معترضان که تعداد آنها نزدیک به 1800 نفر می باشد،  هر پدیده و بحران طبیعی و غیر طبیعی بهانه ای میشود تا مقامات از پرداخت دستمزدهای معوقه و سایر مطالبات کارکنان شرکت آب و فاضلاب روستایی خودداری ورزند. آنها افزودند، سال های سال است که نزدیک به 1800 نیروی این شرکت اعم از آبدار، طرحی، معین، پیمانی و رسمی در دریافت حقوق و مزایای خود با مشکل مواجه شده اند. گفتنی است سنوات نیروهای طرحی از سال 95 پرداخت نشده و مبالغ مربوط به بیمه تامین اجتماعی بالای 8 ماه است که پرداخت نشده است.