حزب کمونیست ایران

تجمع دوباره کارگران قطار شهری اهواز

صبح روز دوشنبه ۱۸ آذرماه جمعی از کارگران پروژه ساخت قطار شهری اهواز که تحت مسئولیت شرکت کیسون (از پیمانکاران مجری ساخت قطار شهری اهواز) مشغول کارند، در مجاورت ساختمان سازمان قطار شهری در بلور “آیت‌الله بهبهانی” تجمع کردند.

به گفته یکی از کارگران؛ طی چند ماه گذشته پیمانکار وعده پرداخت بخشی از مطالبات ۱۸ تا ۲۰ ماهه کارگران پروژه ساخت قطار شهری اهواز را داده بود. وی افزود، اما  این کارگران هر روز که مطالباتشان را پیگیری می‌کنند کارفرما به آنها می‌گوید منابع مالی کافی برای پرداخت بدهی خود به کارگران را ندارد. او با بیان اینکه چند ماه است مشکل کارگران شاغل در پروژه قطار شهری اهواز با متوقف شدن فعالیت این پروژه عمرانی غیرقابل حل باقی مانده و کسی پاسخگو نیست در ادامه افزودکارگران قصد دارند تا رسیدن به کلیه مطالبات معوقه خود دست از اعتراض برندارند.