حزب کمونیست ایران

تجمع دوباره کارگران هفت تپه

روز شنبه 31 خرداد ماه بعداز تجمع کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه مقابل دفتر مقابل دفتر مدیریت این شرکت و بی توجهی مسئولین، کارگران معترض این مجتمع تجمع خود را مقال فرمانداری شوش کشاندند.

یکی از کارگران حاضر در این تجمع گفت: هدف آنها از برپایی تجمع در محدوده داخلی مجتمع پیگیری مطالبات معوقه بود اما با گذشت چند روز، وقتی با بی‌اعتنایی کارفرما مواجه شدند، تصمیم گرفتند این‌بار در مقابل فرمانداری تجمع کنند. این کارگر هفت تپه با بیان اینکه بی‌توجهی کارفرما به طولانی شدن زمان پرداخت معوقات مزدی باعث نارضایتی کارگران شده است، افزود: با احتساب خرداد ماه، کارگران این مجتمع دارای سه ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده می باشند. بخش دیگری از اعتراضات نیز ناشی از عدم پرداخت حق بیمه کارگران در بخش درمان است.