حزب کمونیست ایران

تجمع راننده‌های مینی‌بوس در تهران

روز پنجشنبه 14 فروردین ماه شماری از راننده های مینی بوس در تهران در اعتراض به وضعیت نامناسب معیشتی خود و نبود حمایت در شرایط کرونایی کشور دست به تجمع زدند.

این رانندگان با برپایی تجمع ضمن ابراز نگرارنی از همه گیری ویروس کرونا از مقامات دولتی خواستند به وضعیت معیشتی راننده‌های مینی‌بوس استان تهران که با شیوع این بیماری خانه‌نشین شده‌اند، رسیدگی کنند. در همین رابطه یکی از رانندگان معترض می گوید، حدود ۱۷۰۰ راننده مینی‌بوس در شهر تهران مشغول خدمت‌رسانی و جابجای کارکنان ادارات دولتی، پرستاران بیمارستانی، دانش‌آموزان مدارس و کارگران کارخانجات را برعهده دارند که با وجود سالها خدمات به حال خود رها شده و هیچگونه حمایتی از لحاظ معیشتی و بهداشتی نمی‌شوند.