حزب کمونیست ایران

تجمع رانندگان تاکسی خراسان

رانندگان تاکسی خراسان روز سه شنبه 23 اردیبهشت ماه  در اعتراض به وضعیت بد معیشتی خود دست به تجمع زدند.

برپایه گزارش منتشره رانندگان تاکسی خراسان از جمله رانندگان  تاکسی سواری کرایه‌ای و فرودگاهی  با تجمع مقابل وزارت راه و شهرسازی از مقامات دولت خواستند در شرایط بحران کرونا از آنها حمایت کنند. آنها ضمن اشاره به وضعیت بد معیشتی خود افزودند، در این شرایط گذران زندگی برای شان سخت و طاقت فرسا شده و توان تامین هزینه های زندگی را ندارند.