حزب کمونیست ایران

تجمع رانندگان تاکسی در بهارستان تهران

رانندگان تاکسی بهارستان در غرب تهران روز یکشنبه ۲۴ بهمن ماه، با پارک کردن خودروهای خود در کنار اتوبان و برپایی تجمع نسبت به پرداخت عوارض آزادراه تهران ـ ساوه اعتراض کردند.

این رانندگان برای چندمین بار است که نسبت به اخذ عوارض در این اتوبان صدای اعتراض خود را بلند کرده‌اند. اما تاکنون هیچ مسئولی صدای آنان را نشنیده و پاسخگوی آنان نیست. حذف عوارضی دوم اتوبان تهران ـ ساوه یکی از مطالبات ۱۰ ساله مردم شهرستان‌های رباط کریم و بهارستان است. بدنبال اعتراضات مکرری که توسط رانندگان تاکسی در سال‌های قبل صورت گرفته بود، قرار بود این عوارضی برچیده شود. اما اکنون بجای جمع کردن، عوارضی آنرا الکترونیک کرده‌اند.