حزب کمونیست ایران

تجمع رانندگان تاکسی در تهران

روز چهارشنبه ۲۴ آذر ماه، گروهی از رانندگان تاکسی در تهران، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، در محل سازمان تاکسیرانی شهرداری این شهر تجمع کردند.

رانندگان تاکسی که برای نوسازی تاکسی‌های خود اقدام کرده‌اند می‌گویند، که با وجود اینکه بابت این موضوع ۶۰ میلیون تومان پرداخت کرده‌اند، به دلیل اینکه شرکت های خودروسازی مدعی افزایش قیمت خودروهای خود هستند، موفق به تحویل گرفتن خودرو خود نشده‌اند. در مطالبه ای دیگر رانندگان تاکسی از شهرداری می‌خواهند که عوارض سالیانه آنها را حذف کند؛ چراکه آن‌ها در خدمت حمل و نقل عمومی هستند.