حزب کمونیست ایران

تجمع رانندگان شرکت مخابرات منطقه کردستان

شماری از رانندگان شرکت مخابرات منطقه کردستان روز جمعه 27 تیر ماه در اعتراض به عدم پرداخت 3ماه حقوق و سایر مطالبات خود دست به تجمع زدند.

یکی از معترضان در این خصوص می گوید، رانندگان مخابرات منطقه کردستان از اسفند 98 با توجه به وعده های مدیران منطقه کردستان منتظر اعمال قرار داد جدید کشوری نقلیه هستند. وی می افزاید این قرارداد تاکنون اعمال نشده و رانندگان شرکت  در این شرایط سخت و تورم بالا با قرار داد سال 97 و با همان دستمزد و مزایا مشغول به کارند. گفتنی است این رانندگان علاوه بر حقوق خرداد، تاکنون مابه التفاوت بنزین اسفند ،فروردین،اردیبهشت،خرداد را هم دریافت نکرد اند.