حزب کمونیست ایران

تجمع رانندگان مرکز بهداشت ایرانشهر

رانندگان مرکز بهداشت شهرستان ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان روز پنجشنبه 9 مرداد ماه در اعتراض به عدم پرداخت ۴ ماه معوقات مزدی خود  دست به تجمع زدند.

به گفته معترضان، مطالبات مزدی رانندگان مرکز بهداشت در حالی است که خودرو متعلق به خود رانندگان بوده و استهلاک و سوخت آن نیز بر عهده آنها است. رانندگان مرکز بهداشت ایرانشهر نسبت به تاخیر مکرر مطالبات خود اعتراض کرده و گفتند: “با وجود شیوع ویروس کرونا شیفت کاری آنها به ۱۱ ساعت افزایش یافته است.” رانندگان افزودند: “با شرایط پیش آمده و وضعیت نابسامان اقتصادی، استهلاک خودرو، مخارج زندگی، قسط و اجاره ها، عدم پرداخت 4 ماه دستمزد، وضعیت بد معیشتی برای آنها به وجود آورده است.”