حزب کمونیست ایران

تجمع رانندگان ون مسافربری تهران

جمعی از رانندگان ون های مسافربری تاکسیرنی شهر تهران روز یکشنبه 28 اردیبهشت ماه در اعتراض به عدم تامین وسائل پیشگیری از کرونا برای رانندگا تاکسی اقدام به برگزاری تجمع کردند.

رانندگان ون‌های مسافربری‌‌ تاکسیرانی شهر تهران  که روز جمعه نیز دست به تجمع و اعتراض زده بودند نسبت به عدم توزیع امکانات بهداشتی مورد نیاز درچارچوب مقابله با بیماری کووید ۱۹ از طرف شهرداری اعتراض دارند. آنها می گویند در شرایطی که روز به روز بر شمار افراد مبتلا به کرونا افزوده می شود و محدودیتهای رفت و آمد به منظور مقابله با این ویروس کشنده کاسته شده است، رانندگان تاکسی از حداقل امکانات پیشگیری بی بهره اند و تاکنون شرکت تاکسیرانی نیز هیچ اقدامی در این خصوص انجام نداده است.