حزب کمونیست ایران

تجمع روستائیان ایذه مقابل دادگستری

گروهی از اهالی روستاهای “راسفند” و “نوترگی” شهرستان ایذه روز چهارشنبه 20 اسفند ماه در اعتراض به  تخلیه زباله‌های شهری در نزدیکی محل زندگی‌شان‌ مقابل دادگستری این تجمع کردند.

معترضان با حمل دست نوشته هایی با مضمون” نه به زباله” و “مدیر بی لیاقت استعفا استعفا” اقدام به برگزاری تجمع گروهی کردند. معترضان می گویند، علاوه بر آلوده کردن منطقه قنات، سوزاندن زباله ها نیز باعث ایجاد بیماری و مرگ دام‌های آنها شده است.