حزب کمونیست ایران

تجمع زباله‌گرد‌ها در نظرآباد و بازداشت بیست تن از آنان

جمعی از زباله گردهای شهرستان نظرآباد در استان البرز در اعتراض به واگذاری جمع آوری زباله های خشک موجود در سطل های زباله به پیمانکار، مقابل ساختمان شورای این شهردست به تجمع زدند.

معترضان که تعدادشان بیش از 200 برآورد می شود، به دنبال بی اعتنایی مقامات به خواسته هایشان و قطع تنها منبع درآمدیشان، قصد داشتند به ساختمان شورای این شهر وارد شوند که شماری از عوامل رژیم  به صف آنان یورش برده و ضمن ضرب و شتم، 20 از این کارگران را بازداشت کردند.