حزب کمونیست ایران

تجمع زنان کارگر کارخانه پسماند صُفیره

صبح روز سه شنبه ۲ دیماه، شماری از زنان کارگر سایت پسماند صُفیره، نسبت به تعطیلی این شرکت و با درخواست بازگشت به کار، در مقابل شهرداری اهواز دست به تجمع اعتراضی زدند.

سایت پسماند صُفیره با ۱۲۰ کارگر، وظیفه تفکیک زباله‌های شهری و بعضاً بیمارستانی را بر عهده دارد که از ابتدای سال جاری به بهانه‌های مختلف چندین بار تعطیل و مجدداً آغاز به کار کرد تا در نهایت به‌طور رسمی تعطیل شد. یکی از این کارگران در این خصوص می گوید، پیمانکار به بهانه بیماری کرونا، کارخانه را تعطیل کرد در صورتی که همه کارگران در‌ اوج این بیماری، مجبور به کار بودند و با کوچکترین اعتراضی از کار اخراج می شدند. وی همچنین می افزاید از اول امسال به بهانه‌های مختلف، کارخانه را تعطیل کردند و با این تعطیلی‌ها هر ۱۲۰ کارگر آن که شمار زیادی از آنان سرپرست خانوار می باشند از کار بیکار شدند.”