حزب کمونیست ایران

تجمع ساکنان روستای حسین آباد جنگل

روز پنجشنبه ۱۹ شهریور ماه، تجمع ساکنان روستای حسین آباد جنگل ، بخش میان‌جلگه نیشابور، در اعتراض به حل نشدن مشکل استفاده از چاه آب موقوفه آستان قدس رضوی در محل این چاه برگزار شد.

اهالی روستای حسین‌آباد جنگل بخش میان‌جلگه نیشابور، با حضور و تجمع اعتراضی در محل چاه عمیق شماره هفت این روستا، به طرح مطالبات خود پرداختند و رسیدگی به وضعیت آب کشاورزی این روستا را خواستار شدند. یکی از اهالی این روستا می گوید آستان قدس رضوی  چاه آبی را که در این روستا وجود دارد، به شخص دیگری اجاره داده است  و اکنون کشاورزان حق استفاده از آب این چاه را ندارند. لازم به یادآوری است که مشکل آب در روستای حسین‌آباد جنگل، موضوعی است که هر ساله ساکنان این روستا، با شروع فصل گرما با آن مواجه هستند