حزب کمونیست ایران

تجمع سراسری بازنشستگان تامین اجتماعی

شماری از بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی سراسر کشور روز یکشنبه 26 بهمن ماه با رفتن به تهران و برپایی تجمع مقابل ساختمان مجلس رژیم و سازمان برنامه و بودجه خواستار افزایش مستمری های خود شدند.

بازنشستگان معترض برخی از مطالبات خود را افزایش مستمری های دریافتی در موازات خط فقر، اجرای قانون همسان سازی حقوق، اجرای دقیق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، رفع مشکلات بیمه تکمیلی، پرداخت پاداش آخر سال و همچنین محاسبه سوابق مشاغل سخت و زیان آور در محاسبات متناسب سازی، عنوان کردند. گفتنی است در همین روز نیز  بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در شهرهای ایلام، نیشابور، کرج، شیراز، اصفهان، یزد، اراک، اردبیل، کرمان، سنندج، قزوین، تبریز، خرم آباد، اهواز، همدان، مشهد، شوش، دزفول، بجنورد و زنجان در مقابل ساختمان اداره کل تامین اجتماعی شهر خود، تجمعات اعتراضی برپا کردند.