حزب کمونیست ایران

تجمع سراسری بازنشستگان تامین اجتماعی

روز دوشنبه ۶ بهمن ماه،  شماری از بازنشستگان تامین اجتماعی در برخی از استانهای کشور از جمله تهران، مازندران، قزوین، یزد، اصفهان و گیلان در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در مقابل ساختمان سازمان مدیریت و برنامه ریزی و استانداری این استان ها، دست به تجمع اعتراضی زدند.

بازنشستگان معترض اهم مطالبات خود را اجرای قانون همسان سازی حقوق، پرداخت پاداش آخر سال، رفع مشکلات موجود در بیمه تکمیلی و همچنین محاسبه سوابق مشاغل سخت و زیان آور در محاسبات متناسب سازی، عنوان کردند.

پیش از این نیز بازنشستگان تامین اجتماعی، در دفعات مختلف دست به تجمعات سراسری زده بودند. معترضین اعلام کرده اند؛ اگر طبق روال گذشته مطالباتشان در سایه بی توجهی مسئولین نادیده گرفته شود، تا زمان رسیدگی به درخواست هایشان و احقاق حقوق مذکور، تجمعات اعتراضی متعدد دیگری برپا خواهند کرد.