حزب کمونیست ایران

تجمع سراسری بازنشستگان کشور

شماری از بازنشستگان تامین اجتماعی دستکم در ۱۹ شهر از جمله تهران، کرمان، بجنورد، رشت، اهواز، اصفهان، ایلام، تبریز، شوش، کرمانشاه، اسفراین، خرم آباد، کرج، اراک، مشهد، همدان، بروجرد، یزد و شیراز، روز یکشنبه 21 دیماه در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در مقابل ساختمان استانداری، فرمانداری و تامین اجتماعی شهر خود، دست به تجمع زدند.

بازنشستگان معترض اهم مطالبات خود را اجرای قانون همسان سازی حقوق، پرداخت پاداش آخر سال، رفع مشکلات موجود در بیمه تکمیلی و همچنین محاسبه سوابق مشاغل سخت و زیان آور در محاسبات متناسب سازی عنوان کردند. معترضین در اکثر تجمعات امروز بیان کردند که اگر طبق روال گذشته مطالباتشان در سایه بی توجهی مسئولین نادیده گرفته شود، تا زمان رسیدگی به خواستهایشان و احقاق حقوق مذکور، تجمعات اعتراضی متعدد دیگری بر پا خواهند کرد.