حزب کمونیست ایران

تجمع سراسری بازنشستگان کشور

روز چهارشنبه ۱۵ بهمن ماه،شماری از بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در شهرهای تبریز، تهران، اراک، کرمانشاه، رشت، اردبیل، مشهد، خرم آباد، ایلام، اصفهان، بابل، کرج و شوشتر در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، در مقابل ساختمان اداره کل تامین اجتماعی شهر خود و در تهران در مقابل سازمان تامین اجتماعی، تجمعات اعتراضی برپا کردند.

بازنشستگان معترض اهم مطالبات خود را افزایش مستمری های دریافتی، اجرای قانون همسان سازی حقوق، اجرای دقیق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، رفع مشکلات بیمه تکمیلی، پرداخت پاداش آخر سال و همچنین محاسبه سوابق مشاغل سخت و زیان آور در محاسبات متناسب سازی عنوان کردند.