حزب کمونیست ایران

تجمع سراسری بازنشستگان کشور

روز یکشنبه ۲۴ اسفند، در پی انتشار یک فراخوان سراسری، شماری از بازنشستگان و مستمری‌بگیران  سراسر کشور با خواست افزایش مستمری ها و رسیدگی به سایر خواسته های خود دست به تجمع زدند.

معترضان در شهرهای تبریز، تهران، اراک، اردبیل، رشت، سنندج، کرج، کرمانشاه، مشهد، شوش، شوشتر، اصفهان، کرمان، یزد، اهواز، خرم آباد و ایلام با برپایی تجمع مقابل سازمان تامین اجتماعی شهر خود برخی از مطالباتشان را افزایش مستمری های دریافتی در موازات خط فقر، اجرای قانون همسان سازی حقوق، اجرای دقیق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، رفع مشکلات بیمه تکمیلی، پرداخت پاداش آخر سال و همچنین محاسبه سوابق مشاغل سخت و زیان آور در محاسبات متناسب سازی، عنوان کردند.