حزب کمونیست ایران

تجمع سراسری معلمان ایران

در ادامه تجمعات اعتراضی و سراسری معلمان طی ماه‌ها و روزهای گذشته، آن‌ها بار دیگر روز سه شنبه، ۳ اسفندماه در بیش از صد شهر در ایران تجمع کردند و خواستار رسیدگی دولت و مجلس به وضعیت حقوق و پیگیری مطالبات‌شان شدند.

این تجمعات در تهران مقابل مجلس، در مراکز استان‌ها در مقابل اداره کل و در شهرستان‌ها مقابل اداره آموزش و پرورش برگزار گردید. بر اساس ویدئوهای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، معلمان در این تجمعات با سراددن شعار خواستار رسیدگی مقامات به خواسته های خود و همچنین آزادی معلمان دربند و سایر زندانیان سیاسی شدند. گفتنی است  مهم‌ترین خواسته معلمان شاغل و بازنشسته اجرای کامل رتبه‌بندی به میزان ۸۰ درصدِ هیئت علمی دانشگاه‌ها برای معلمان شاغل،  اجرای همسان‌سازی حقوق برای معلمان بازنشسته‌، آموزش رایگان و آزادی معلمان دربند است.