حزب کمونیست ایران

تجمع سراسری معلمان و فرهنگیان کشور

به دنبال انتشار فراخوان از پیش اعلام شدهِ “شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران” جمعی از معلمان و فرهنگیان سراسر کشور ساعت ده صبح روز پنجشنبه ۲۰ آبانماه  در شهرهای محل سکونت خود اقدام به برگزاری تجمع کردند.

معترضان در  مراکز استان‌ها مقابل اداره کل آموزش و پرورش، در شهرستان‌ها مقابل اداره آموزش و پرورش شهرستان و در تهران و البرز مقابل مجلس اقدام به برگزاری تجمع کردند. معلمان شاغل و بازنشسته خواهان اجرای طرح رتبه‌بندی به میزان ۸۰ درصد هیأت علمی برای معلمان شاغل، اجرای همسان‌سازی حقوق برای معلمان بازنشسته و تحقق دیگر خواسته‌های خود می باشند.