حزب کمونیست ایران

تجمع سراسری کارکنان رسمی صنعت نفت و گاز

کارکنان رسمی صنعت نفت و گاز روز دوشنبه 15 آبان ماه،در بسیاری از مناطق عملیاتی در اعتراض به عملی نشدن وعده‌های مسئولین این وزراتخانه تجمع اعتراضی برگزار کردند.

کارکنان رسمی نفت نسبت به مشکلات معیشتی و دستمزدهای ناکافی و عدم اجرای قوانین مصوب و ساعات کاری غیرعادلانه و مالیات‌ زیاد و کیفیت پایین خدمات بهداشت و درمان و … اعتراض دارند و خواهان اجرای کامل ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات کارکنان رسمی وزارت نفت هستند. گفتنی است که اجرای ماده ۱۰ قانون وظایف کارکنان وزارت نفت،کارکنان بخش عملیات وزارت نفت را از چهارچوب قانون خدمات مدیریت کشوری مستثنی می‌کند.