حزب کمونیست ایران

تجمع سراسری کارکنان سازمان جهاد کشاورزی

روز شنبه ۲۱ اسفند ماه جمعی از کارکنان سازمان جهاد کشاورزی، در پی فراخوان قبلی در شهرهای مختلف کشور در مقابل ساختمان سازمان جهاد کشاورزی و یا در محدوده استانداری شهرهای محل سکونت خود، دست به تجمع اعتراضی زدند.

کارکنان جهاد کشاورزی در شهرهای  اصفهان، قم، ایلام، یاسوج، تهران، گتوند، گرگان، بوئین زهرا، رامیان، لالی، سلسله، مهاباد، سنقر، اراک، اسلام آباد غرب، بروجرد، کرمانشاه، بیله سوار و بجنورد، نسبت به  عدم تصویب طرح تسری فوق العاده خاص جهت افزایش حقوق کارکنان این سازمان، وضعیت نامناسب معیشتی آنها و عدم همخوانی حقوقها با نرخ تورم و گرانی، اعتراض دارند. گفتنی است پیش از این نیز کارکنان سازمان جهاد کشاورزی در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در برخی از نقاط کشور دست به تجمع اعتراضی زده بودند.