حزب کمونیست ایران

تجمع سراسری کارگران بازنشسته تامین اجتماعی

روز شنبه 25 مرداد، کارگران بازنشسته تامین اجتماعی برای اعتراض به سطح نازل حقوق وعدم همسان سازی دستمزدها، همزمان مقابل ساختمان تامین اجتماعی در مراکز استان ها منجمله، آذربایجان شرقی، البرز، اصفهان، ایلام، تهران، خراسان رضوی و شمالی، خوزستان، گیلان و مازندران دست به تجمع زدند.

معترضان میگویند، در خصوص طرح همسان سازی که مطرح شد منظور این بود که حقوق بازنشستگان به 90 درصد حقوق شاغلان برسد اما کلا این طرح کنار گذاشته شد و بحث متناسب سازی مطرح شد. در این طرح سختی و زیان آور بودن مشاغل در نظر گرفته نشد و مبلغی هم که اضافه شد در دو فیش جداگانه لحاظ شد. این بازنشسته استان خراسان شمالی همچنین گفت: تا احقاق حق خود به تجمع های خود ادامه خواهند داد.