حزب کمونیست ایران

تجمع سرباز معلمان در تهران

روز دوشنبه ۲۵ آذرماه، جمعی از سرباز معلمان، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، در مقابل ساختمان مجلس رژیم دست به تجمع زدند.

معترضان دلیل تجمع خود را اعتراض به صدور بخشنامه استخدام سرباز معلمان بین سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۱ عنوان کرده و گفتند که با توجه به کمبود معلم در کشور، آنها خواستار استخدام در آموزش و پرورش بصورت حق التدریسی می باشند.