حزب کمونیست ایران

تجمع سوسیالیست ها در حمایت از جرج عبدالله در فرانسه

همزمان با تولد ۷۱ سالگی جرج عبدالله، رهبر سابق گروه چریک شهری مارکسیست-لنینیست در لبنان، شماری از فعالان ضد امپریالیست در بیرون از محل حبس او در‌ «لامنزان» در جنوب غربی فرانسه تجمع کردند.

جرج عبدالله، قدیمی‌ترین زندانی سیاسی در اروپاست و به طور غیرقانونی از ۳۸ سال قبل در زندانی در فرانسه نگه داشته می‌شود. او از اعضای جبهه خلق برای آزادی فلسطین است.  علیرغم اینکه جرج عبدالله حداقل مدت حبس خود را در سال ۱۹۹۹ به پایان رسانده بود و دستگاه قضایی فرانسه تاکنون ۵ بار حکم آزادی وی را صادر کرده، وی همچنان تحت فشار آمریکا و رژیم اسرائیل در بند است؛ با این حال وی به مبارزه برای آرمان فلسطین ادامه داده و بارها در همبستگی با اسرای فلسطینی اعتصاب غذا کرده است.