حزب کمونیست ایران

تجمع شرکت کنندگان در آزمون سردفتری

روز چهارشنبه 6 شهریور ماه، جمعی از معترضان به نحوه برگزاری آزمون سردفتری در مقابل دادستانی تهران تجمع کردند.

بر اساس این گزارش، جمعی  از شرکت کنندگان در آزمون سردفتری با تجمع مقابل دادسرای عمومی و رژیم  تهران خواستار ابطال این آزمون شدند. لازم به ذکر است، آزمون سردفتری اسناد رسمی تیرماه سال ۹۷ پس از وقفه‌ای ۱۱ساله برگزار شد ولی همزمان با اعلام نتایج، موج گسترده اعتراضات به نحوه برگزاری و اعلام نتایج به‌راه افتاد. بنا به گفته معترضان، اعلام نتایج به شیوه ای غیرمعمول صورت گرفته و سکوت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باعث ایجاد ابهاماتی برای جامعه حقوقی کشور شده است.