حزب کمونیست ایران

تجمع شماری از پرستاران در تهران

شماری از پرستاران شاغل در بیمارستانهای استان تهران روز سه شنبه 1بهمن ماه در اعتراض به وعده‌های بی‌سرانجام وزارت بهداشت به پرستاران، دست به تجمع زدند.

پرستاران می‌گویند: وعده‌ها مبنی بر اجرای قریب‌الوقوع قانون تعرفه‌گذاری سالهاست که ادامه دارد. آنها خواستار وضع بودجه جداگانه برای اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری شدند.به گفته‌ی پرستاران، سالهاست که وعده‌های مکرر وزارت بهداشت ادامه دارد اما در عمل هیچ اتفاقی نیفتاده است. آنها اضافه کردند: سیزده سال است که در انتظار اختصاص بودجه و اجرای قانون هستند. معترضان می گویند “معطل وعده‌های بی‌سرانجام وزارت بهداشت نمی مانند.”