حزب کمونیست ایران

تجمع شهروندان حمیدیه اهواز و یورش ماموران رژیم به صف معترضان

روز سه شنبه 22 مرداد ماه، شمار زیادی از شهروندان شهرستان “حمیدیه” اهواز  در اعتراض به گرانی و تورم دست به تجمع زدند.

برپایه گزارش منتشره،  شهروندان حمیدیه با برپایی راهپیمایی در سطح شهر و سردادن شعار نسبت به افزایش گرانی و بیکاری و همچنن افزایش نرخ تورم اعتراض کردند. در جریان این تجمع  مأموران امنیتی و ضدشورش در وحشت از گسترش این حرکت اعتراضی با شلیک هوایی و گاز اشک‌آور به تظاهر کنندگان حمله کردند و با آنها درگیر شدند.