حزب کمونیست ایران

تجمع شهروندان ساکن جنوب استان کرمان

روز شنبه ۱۳ فروردین، شماری از شهروندان ساکن جنوب استان کرمان، در اعتراض به انتقال آب هلیل رود به شهرستان کرمان در مقابل ورودی کارگاه تونل انتقال آب در بردسیر تجمع کردند.

این پروژه که به دست سپاه پاسداران اجرا می شود، قرار است از جنوب استان کرمان، ۷۰۰ میلیون مترمکعب آب از سرچشمه‌های هلیل به مناطق مرکزی و شمال استان منتقل شود.  معترضان می‌گویند با اجرای این طرح دستکم ۵۵ روستا نابود می‌شود و ۲۵۰۰ خانوار و جمعیتی قریب ۱۰۵۰۰ نفر آسیب می‎بینند. گفتنی است این پروژه روی دو تا از سرشاخه‌های اصلی هلیل‌رود احداث می‌شود که نابودی جازموریان و مشکلات زیست‌محیطی جبران‌ناپذیری را بر جای می‌گذارد.