حزب کمونیست ایران

تجمع شهروندان شهرک پردیس در کرمانشاه

روز شنبه 4 شهریورماه،شماری از مالکان اراضی و شهروندان  شهرک پردیس در استان کرمانشاه، در اعتراض به عدم صدور مجوز برای ساخت زمین هایشان مقابل ساختمان استانداری اقدام به برگزاری تجمع کردند.

این شهروندان نسبت به کارشکنی مسئولان اداره شهرداری و منابع طبیعی و عدم ارائه و صدور مجوز ساخت اراضی خریداری شده،معترض هستند.آنها با بیان اینکه بیش از ده سال قبل زمین‌های مسکونی را خریداری کرده،اما تاکنون موفق به اخذ مجوز برای ساخت و ساز در این اراضی نشده‌اند،خواستار رسیدگی مسئولان به مطالبات خود شدند.