حزب کمونیست ایران

تجمع شهروندان مبتلا به بیماری در تهران

روز دوشنبه 6 شهریورماه،شماری از خانواده ها و شهروندان مبتلا به بیماری موسوم به کوتاه قامتان در مقابل ساختمان نهاد ریاست جمهوری در تهران اقدام به برگزاری تجمع کردند.

جمعی از خانواده‌های این بیماری با برگزاری این تجمع خواستار واردات داروهای مورد نیاز خود به کشور شدند.این دارو که برای رشد کودکان کوتاه قامت تازه کشف شده و مورد تأیید قرار گرفته است،در کشورهای دیگر رایگان یا با قیمت ارزانی در اختیار بیماران قرار می‌گیرد.به همین دلیل تجمع کنندگان هم از وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو درخواست دارند که بودجه‌ای برای واردات این دارو که برای رشد کودکان مبتلا به بیماری کوتاه قامت لازم است اقدام کنن