حزب کمونیست ایران

تجمع شهروندان معترض در تهران، کرج و اصفهان

شامگاه دوشنبه یازدهم اردیبهشت ماه، جمعی از شهروندان معترض در تهران، کرج و اصفهان با سردادن شعارهایی دست به تجمع زدند.

معترضان در کرج شعار “زن، زندگی، آزادی” را سر دادند. همچنین گروهی از شهروندان معترض اصفهانی، در حمایت از توماج صالحی، خواننده رپ  که در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ بازداشت شد، نام وی را به اتفاق فریاد زدند. در تهران نیز معترضان همزمان با روز جهانی کارگر، نسبت به حقوق از دست رفته این قشر از جامعه تاکید داشتند و شعارهایی اعتراضی در این خصوص سر دادند.