حزب کمونیست ایران

تجمع شهروندان مقابل سفارت قطردر لندن برای آزادی گروگان‌های اسرائیلی حماس

روز یکشنبه هفتم آبان ماه، صدها شهروند در برابر سفارت قطر در لندن تجمع کردند و با شعار “آنها را به خانه بازگردانید”، خواستار آزادی۲۳۰ گروگان اسیر حماس شدند.

گفتنی است، قطر روابط بسیار نزدیکی با حماس دارد و رهبران این گروه در دوحه اقامت دارند.همچنین گفتنی است، قطر در دو دهه گذشته یکی از میانجی‌های اصلی برای مبادله گروگان‌های حماس با زندانیان این گروه در اسرائیل بوده است. از زمان حمله هفتم اکتبر حماس به اسرائیل، انتقادها از قطر به‌دلیل حمایت مالی و سیاسی از این گروه به شدت افزایش یافته است.