حزب کمونیست ایران

تجمع غرفه داران میدان میوه و تره بار اهواز

شماری از غرفه داران میدان میوه و تره بار اهواز روز دوشنبه در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در مقابل ساختمان شورای شهر تجمع کردند.

یکی از غرفه داران در این خصوص می گوید: “اخیرا به آنها اعلام شده که فقط مالکان می توانند در میدان الغدیر مشغول کار باشند. این درحالی است که عده ای از آنها سابقه سی ساله دارند و طبق احکامی که در این خصوص صادر شد حق کار کردن در این میدان را ندارند”.