حزب کمونیست ایران

تجمع فرهنگیان عضو تعاونی مسکن فرهنگیان تبریز

فرهنگیان تبریز که عضو شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان هستند، صبح روز یکشنبه ۲۰ بهمن ماه مقابل اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی تجمع کردند.

تجمع کنندگان با در دست داشتن پلاکاردهایی خواستار تعیین تکلیف وعده‌ و عید دروغین ۱۷ ساله کارگزاران رژیم در پروژه بعثت شدند. به گفته معترضان، حدود بیست سال پیش شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان تبریز در توافقی با اتحادیه شرکت‌های تعاونی مسکن کارکنان دولت، برای ۷۵۰ نفر از اعضای فاقد مسکن خود اقدام به خرید زمین می‌کند و متعاقب این مسئله، ۶۰۰ نفر از ۷۵۰ عضو این تعاونی، با پرداخت پول زمین، اقدام به خرید می‌کنند و با هریک از ۶۰۰  عضو تعاونی، قرارداد رسمی مشارکت منعقد می‌شود، اما موضوع مسکن برای فرهنگیان کماکان لاینحل باقی مانده است.