حزب کمونیست ایران

تجمع فرهنگیان قرارداد کار معین

بر پایه گزارشات منتشره طی روزهای گذشته، جمعی از فرهنگیان قرارداد کار معین، با برگزاری تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

از جمله مطالبات این معلمان، اجرای طرح رتبه‌بندی نیروهای خدماتی، برقراری حق سرایداری، اضافه‌کار، حق لباس و حق مسکن، جذب و استخدام نیروهای جدید خدماتی، افزایش حقوق نیروهای خدماتی، تبدیل وضعیت شغلی از خدماتی به اداری، قرار گرفتن در زمره مشاغل سخت و زیان‌آور، بهبود حقوق دریافتی نیروهای خدماتی و همسان‌سازی حقوق نیروهای خدماتی با سایر پرسنل آموزش‌وپرورش و کارکنان دیگر ارگان‌ها، عنوان شده است.