حزب کمونیست ایران

تجمع فعالان محیط زیست در تهران

تعدادی از فعالان محیط زیست تهران روز شنبه 20 فروردین ماه در اعتراض به عدم حفاظت از مراتع و جنگل‌های میانکاله از سوی ارگانهای متولی و احداث کارخانه پتروشیمی در این منطقه، در مقابل ساختمان سازمان حفاظت محیط‌ زیست واقع در تهران، دست به تجمع زدند.

احداث کارخانه پتروشیمی در میانکاله همواره اعتراض بسیاری از فعالان محیط زیست و دیگر شهروندان را در پی داشته است. این پروژه اسفند ماه سال گذشته در حالی با حضور وزیر کشور کلنگ خورد که سازمان محیط زیست صراحتاً مخالفت خود را در این خصوص اعلام داشت و از صدور مجوز برای احداث این کارخانه امتناع کرده بود.