حزب کمونیست ایران

تجمع فعالان محیط زیست در پاریس

فعالان آب و هوایی در حاشیه اجلاس تامین مالی جهانی آب و هوایی در پاریس روز جمعه دوم تیرماه تجمعی را در میدان ریپابلیک پاریس برگزار کردند.

رهبران جهان، سران سازمان‌های بین‌المللی و فعالان محیط ‌زیستی در پاریس در یک اجلاس دو روزه گرد هم آمده‌اند.این اجلاس با هدف تغییر ساختارهای تامین مالی جهانی جهت مقابله با فقر و رسیدگی به مسائل مربوط به تغییرات آب و هوایی و دیگر چالش‌های قرن بیست و یکمی ترتیب داده شده است.معترضان معتقدند این نشست همانند سایر نشست ها با حضور سران کشورهای سرمایه داری که خود عامل تخریب محیط زیست و آلودگی هوا می باشند،نمایشی است.