حزب کمونیست ایران

تجمع فعالان محیط زیست کرمان

جمعی از فعالان محیط زیست و اهالی منطقه کَلمرِز در جنوب کرمان روز پنجشنبه 10 مهر ماه در اعتراض به فعالیت معدن سیلیس دست به تجمع زدند.

فعالیت معدن سیلیس در منطقه کلمرز در جنوب کرمان، نگرانی‌های فعالان محیط زیست و اهالی منطقه را در خصوص تخریب منابع آبی و زیستگاه های جانوری و گیاهی به همراه دارد.

به عقیده فعالان محیط‌ زیست، آسیب به محیط‌ زیست به دلیل احداث جاده، آسیب به زیست‌گاه خرس سیاه و حیات وحش منطقه و خسارت به منابع آبی در کوهستان کلمرز، از جمله ضایعاتی است که فعالیت این معدن به وجود خواهد آورد. کوهستان کلمرز، به عنوان جزیره حیات منطقه نام برده می‌شود و در جنوب کرمان یکی از مهمترین منابع تأمین آب محسوب می‌شود. معترضان همچنین می گویند فعالیت مجدد معادن در بسیاری ز شهرهای کشور، تنها خواسته دولت است که به درآمد و سرمایه آن، در شرایط کنونی به شدت نیازمند می‌باشد؛ اما برای شهروندانی که در این مناطق زندگی می‌کنند، به جز بیماری‌های مختلف، از بین رفتن محیط ‌زیست و منابع طبیعی، سود دیگری ندارد.