حزب کمونیست ایران

تجمع لوکوموتیورانان راه‌آهن مشهد

روز دوشنبه ۲ اسفند ماه، جمعی از لوکوموتیورانان شاغل در راه‌آهن مشهد در مقابل ساختمان این شرکت در استان خراسان رضوی تجمع اعتراضی برگزار کردند.

این شهروندان معترض در تشریح علت برگزاری تجمع اعتراضی خود به صدور احکام تبعید اجباری همکاران آنها به ناحیه شرق شهرستان طبس اشاره کردند و خواستار لغو صدور احکام شغلی از این دست شدند.