حزب کمونیست ایران

تجمع مالباختگان اداره اوقاف تبریز و مجتمع تجاری آدینه رشت

معترضان در تبریز با برپایی تجمع مقابل ساختمان استانداری آذرباییجان شرقی می گویند،از ۲۸ سال پیش “هوانیروز” که زیرمجموعه‌های نیروی زمینی ایران است، زمین‌های آنها را که از اداره اوقاف خریداری کرده بودند تصرف کرده است. این در حالی است که دادگاه رژیم در سال ۸۷، به محکومیت هوانیروز و «رفع تصرف» رأی صادر کرده بود؛ اما این حکم تاکنون اجرا نشده است. همچنین جمعی از مالباختگان مجتمع تجاری آدینه رشت در اعتراض به برآورده نشدن مطالبات خود در مقابل مصلی این شهر دست به تجمع اعتراضی زدند. گفتنی است علیرغم پیش فروش این مجتمع، هنوز ساخت آن به پایان نرسیده و همین مساله باعث اعتراض خریداران مجموعه شده است.