حزب کمونیست ایران

تجمع مالباختگان ریگان‌خودرو

روز سه شنبه ۱۴ دی ماه، گروهی از مالباختگان ریگان‌خودرو در مقابل نهاد ریاست جمهوری تجمع کردند.

به گفته مالباختگان؛ درحالیکه بیش از سه سال از زمان پرداخت وجه ازسوی آن ها گذشته است تاکنون خودرویی به آن ها تحویل داده نشده است. اعتراضات مالباختگان ریگان خودرو به‌رغم چندین بار تجمع در برابر قضائیه تاکنون بی‌نتیجه مانده است.