حزب کمونیست ایران

تجمع مال‌باختگان سامانه ارزی نیما

شماری از مال‌باختگان و معترضان به سامانه ارزی نیما نیما روز یکشنبه ۲۵ خردادماه با تجمع مقابل ساختمان بانک مرکزی خواستار استعفای رییس‌کل آن شدند.

معترضان با سردادن شعارهای اعترضی همچنین  خواستار توقف کار این سامانه ارزی شدند. گفتنی است  پیشتر رییس اتاق بازرگانی رژیم گفته بود که خرید ارز از طریق سامانه نیما در دو ماه نخست سال ۱۳۹۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۶۲ درصد کاهش یافته است. همچنین، فروش ارز در این سامانه در مدت مشابه سال جاری افتی ۵۰ درصدی را نشان داده است.