حزب کمونیست ایران

تجمع مالباختگان سامانه نیما

روز یکشنبه ۱۶ آذر ماه، شماری از مالباختگان سامانه نیما با تجمع در مقابل ساختمان بانک مرکزی خواهان رسیدگی به مطالبات خود شدند.

شهروندان معترض در این تجمع خواستار استعفای رئیس بانک مرکزی شدند. به ادعای دولت، سامانه نیما با هدف شفاف‌سازی فرآیند واردات و صادرات راه‌اندازی شده و نرخ‌گذاری ارز از کارکردهای اصلی این سامانه عنوان شده بود. ولی معترضان سامانه ارزی بانک مرکزی را مسئول “به غارت رفتن سرمایه ۴۰۰ شرکت تولیدی و بازرگانی” و بیکار شدن “۴۰ هزار نیروی کار” معرفی کرده اند.