حزب کمونیست ایران

تجمع مال‌باختگان شرکت‌های خودرویی در تاکستان

روز شنبه 17 تیرماه،شماری از مالباختگان شرکت های خودرویی در اعتراض به چند سال بلاتکلیفی و پاسخگو نبودن مسئولین دولتی و قضایی، مقابل دادسرای تاکستان تجمع کردند.

به گفته معترضان،از سال ۹۶ تاکنون ۷۵ میلیون تومان برای خرید خودرو پرداخت کرده اند و اکنون در پی شکایت مالباختگان، به دستور دادگاه قرار بوده که در مجموع ۹۰۰ میلیون تومان به آنان بازگردد.معترضان با سردادن شعارهایی اعتراضی خواهان جبران خسارت های خود شدند.گفته می شود که شرکت بهنام خودرو سازان چند هزار شاکی دارد کە با وعده تحویل خودرو از خریداران وجه دریافت کرده، ولی هیچگاه خودرویی تحویل معترضان نداده است.